เครื่องคิดเลข BMR - อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน

Woman
Man
BMR1,4851,668kcal/day
Sedentary
lifestyle
1,7822,002kcal/day
Lightly active
lifestyle
2,0422,294kcal/day
Moderately active
lifestyle
2,3022,585kcal/day
Very active
lifestyle
2,5622,877kcal/day
Extra active
lifestyle
2,8223,169kcal/day

เครื่องคำนวณ BMR นี้จะช่วยคุณคำนวณอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่จำเป็นต่อการรักษาหน้าที่พื้นฐานของร่างกายของคุณ