การดำเนินการลบการออกกำลังกาย

✗0
✔0
94 - 71 =
?
Options

เครื่องมือออกกำลังกายนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะการลบ เครื่องมือนี้สร้างคำถามที่คุณสามารถตอบและรับคะแนนได้