Άσκηση Πράξη Αφαίρεσης

✗0
✔0
26 - 23 =
?
Options

Αυτό το εργαλείο άσκησης είναι για μαθητές που θέλουν να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην αφαίρεση. Το εργαλείο δημιουργεί ερωτήσεις που μπορείτε να απαντήσετε και να βαθμολογηθείτε.