Αριθμομηχανή Περιεκτικότητας Αλκοόλ στο αίμα (BAC).

BAC
0.04%
2 min
-
0.03%
37 min
17 min
0.02%
1:12h
57 min
0.01%
1:48h
1:37h
0.00%
2:23h
2:17h

Αυτός ο Υπολογιστής Περιεκτικότητας Αλκοόλ στο αίμα (BAC) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα σας με βάση την ποσότητα αλκοόλ που έχετε καταναλώσει, το βάρος σας, το χρόνο κατά τον οποίο καταναλώσατε το αλκοόλ και το φύλο σας. Αυτή η αριθμομηχανή BAC δεν αποτελεί νομικό ορισμό της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα, αλλά προορίζεται μόνο για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα σας.