Μετατροπέας μονάδων άεργης ενέργειας

0
0

Αυτός ο μετατροπέας άεργης ενέργειας μετατρέπει μεταξύ αντιδραστικών βολτ-αμπέρ (VAR) και κιλο-βολτ-αμπέρ αντιδραστικών (kVAR) χρησιμοποιώντας αυτό το εύκολο στη χρήση διαδικτυακό εργαλείο.