Υπολογιστής ΔΜΣ - Δείκτης Μάζας Σώματος

BMI: 21.8
Underweight
Overweight
Obese
5' 10"
 
 
 
 
129 lb
175 lb
210 lb
244 lb

Η αριθμομηχανή ΔΜΣ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος ενός ατόμου. Ο ΔΜΣ είναι ένα μέτρο του σωματικού λίπους με βάση το ύψος και το βάρος.