BMI-kalkylator - Body Mass Index

BMI: 21.8
Underweight
Overweight
Obese
5' 10"
 
 
 
 
129 lb
175 lb
210 lb
244 lb

En BMI-kalkylator är ett verktyg som används för att beräkna en persons kroppsmassaindex. BMI är ett mått på kroppsfett baserat på längd och vikt.