Träningstillägg

✗0
✔0
69 + 15 =
?
Options

Detta är ett grundläggande matematikövningsspel för addition. Spelet presenterar ett problem och spelaren måste ange svaret. Om svaret är rätt belönas spelaren med en poäng. Om svaret är felaktigt får spelaren chansen att försöka igen.