Добавяне на упражнение

✗0
✔0
77 + 9 =
?
Options

Това е основна игра по математика за добавяне. Играта представлява проблем и играчът трябва да въведе отговора. Ако отговорът е верен, играчът се награждава с точка. Ако отговорът е неправилен, на играча се дава възможност да опита отново.