Упражнение Операция за изваждане

✗0
✔0
92 - 84 =
?
Options

Този инструмент за упражнения е за ученици, които искат да практикуват своите умения за изваждане. Инструментът генерира въпроси, на които можете да отговорите и да получите оценка.