Упражнение Операция за изваждане

✗0
✔0
83 - 55 =
?
Options
Range of numbers used

Този инструмент за упражнения е за ученици, които искат да практикуват своите умения за изваждане. Инструментът генерира въпроси, на които можете да отговорите и да получите оценка.