Калкулатор за относителна влажност и температура

Absolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)
Dew point: -0.7°C

Изчислете абсолютната влажност: Използвайте нашия лесен онлайн калкулатор, за да определите абсолютната влажност на въздуха въз основа на температурата и относителната влажност. Абсолютната влажност, измерена в грамове на кубичен метър (g/m³), осигурява пряка мярка за действителното количество водна пара, присъстваща във въздуха, което е от решаващо значение за различни приложения в метеорологията, мониторинга на околната среда и оценката на качеството на въздуха в затворени помещения. Въведете температурата в Целзий и относителната влажност и нашият калкулатор незабавно ще изчисли абсолютната влажност, като ви помага да получите представа за нивата на влага за редица практически цели.