Regner for relativ fugtighed og temperaturAbsolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)

Dew point: -0.7°C

Beregn absolut fugtighed: Brug vores enkle online-beregner til at bestemme luftens absolutte fugtighed baseret på temperaturen og den relative luftfugtighed. Absolut luftfugtighed, målt i gram pr. kubikmeter (g/m³), giver et direkte mål for den faktiske mængde vanddamp, der er til stede i luften, hvilket er afgørende for forskellige anvendelser inden for meteorologi, miljøovervågning og indendørs luftkvalitetsvurdering. Indtast temperaturen i Celsius og den relative luftfugtighed, og vores lommeregner vil øjeblikkeligt beregne den absolutte luftfugtighed og hjælpe dig med at få indsigt i fugtniveauer til en række praktiske formål.