Máy tính độ ẩm và nhiệt độ tương đốiAbsolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)

Dew point: -0.7°C

Tính toán độ ẩm tuyệt đối: Sử dụng máy tính trực tuyến đơn giản của chúng tôi để xác định độ ẩm tuyệt đối của không khí dựa trên nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Độ ẩm tuyệt đối, được đo bằng gam trên mét khối (g/m³), cung cấp thước đo trực tiếp về lượng hơi nước thực tế có trong không khí, điều này rất quan trọng cho các ứng dụng khác nhau trong khí tượng học, giám sát môi trường và đánh giá chất lượng không khí trong nhà. Nhập nhiệt độ tính bằng độ C và độ ẩm tương đối, máy tính của chúng tôi sẽ tính toán ngay độ ẩm tuyệt đối, giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ ẩm cho nhiều mục đích thực tế.