Máy tính hàm lượng cồn trong máu (Đồ uống thông thường)

BAC

Nếu bạn muốn biết Nồng độ cồn trong máu của mình sau khi uống một vài ly, thì Máy tính nồng độ cồn trong máu này hoàn toàn phù hợp với bạn! Chỉ cần nhập bao nhiêu loại đồ uống bạn đã uống và nhấp vào tính toán. Máy tính này sẽ cho bạn biết Nồng độ cồn trong máu của bạn cũng như khoảng thời gian để cồn rời khỏi hệ thống của bạn.