Bộ chuyển đổi đơn vị công suất phản kháng

0
0

Công suất phản kháng là công suất được sử dụng bởi mạch xoay chiều để duy trì điện áp ở mức mong muốn của nó. Nó được đo bằng điện trở vôn-ampe (var). Thuật ngữ var được đề xuất bởi kỹ sư điện người Romania Constantin Budeanu và được giới thiệu vào năm 1930 bởi IEC ở Stockholm.