Pretvarač jalove snage

0
0

Jalova snaga je snaga koju AC krug koristi za održavanje napona na željenoj razini. Mjeri se u volti-amper reaktivnim (var). Izraz var predložio je rumunjski inženjer elektrotehnike Constantin Budeanu, a uveo ga je 1930. IEC u Stockholmu.