Конвертор реактивне снаге

0
0

Реактивна снага је снага коју користи коло наизменичне струје да одржи напон на жељеном нивоу. Мери се у волти-ампер реактивним (вар). Термин вар је предложио румунски инжењер електротехнике Константин Будеану, а увео га је 1930. године ИЕЦ у Стокхолму.