Преобразувател на реактивна мощност

0
0

Реактивната мощност е мощността, която се използва от AC верига за поддържане на напрежението на желаното ниво. Измерва се във волта-ампери реактивни (var). Терминът var е предложен от румънския електроинженер Константин Будяну и въведен през 1930 г. от IEC в Стокхолм.