Преобразувател на части за единица

0
0

Преобразувателят на части за единица е полезен инструмент за преобразуване между различни мерни единици. Този преобразувател може да се използва за преобразуване между части на милион (ppm), части на милиард (ppb) и части на трилион (ppt). Просто въведете желаната стойност на преобразуване и резултатът се показва незабавно.