ตัวแปลงชิ้นส่วนต่อหน่วย

0
0

ตัวแปลงหน่วยต่อหน่วยเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการแปลงระหว่างหน่วยวัดต่างๆ ตัวแปลงนี้สามารถใช้เพื่อแปลงระหว่างส่วนต่อล้าน (ppm), ส่วนต่อพันล้าน (ppb) และส่วนต่อล้านล้าน (ppt) เพียงป้อนมูลค่าการแปลงที่ต้องการและผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทันที