Omformer for deler per enhet

0
0

En deler-per-enhet-omformer er et nyttig verktøy for å konvertere mellom ulike måleenheter. Denne omformeren kan brukes til å konvertere mellom deler per million (ppm), deler per milliard (ppb) og deler per trillion (ppt). Bare skriv inn ønsket konverteringsverdi og resultatet vises umiddelbart.