Kalkulator for relativ fuktighet og temperaturAbsolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)

Dew point: -0.7°C

Beregn absolutt fuktighet: Bruk vår enkle online kalkulator for å bestemme den absolutte luftfuktigheten i luften basert på temperatur og relativ fuktighet. Absolutt luftfuktighet, målt i gram per kubikkmeter (g/m³), gir et direkte mål på den faktiske mengden vanndamp som er tilstede i luften, noe som er avgjørende for ulike bruksområder innen meteorologi, miljøovervåking og innendørs luftkvalitetsvurdering. Skriv inn temperaturen i Celsius og den relative fuktigheten, og kalkulatoren vår vil umiddelbart beregne den absolutte luftfuktigheten, og hjelpe deg med å få innsikt i fuktighetsnivåer for en rekke praktiske formål.