Kalkylator för relativ luftfuktighet och temperaturAbsolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)

Dew point: -0.7°C

Beräkna absolut luftfuktighet: Använd vår enkla onlineräknare för att bestämma luftens absoluta fuktighet baserat på temperatur och relativ fuktighet. Absolut luftfuktighet, mätt i gram per kubikmeter (g/m³), ger ett direkt mått på den faktiska mängden vattenånga som finns i luften, vilket är avgörande för olika tillämpningar inom meteorologi, miljöövervakning och bedömning av inomhusluftens kvalitet. Mata in temperaturen i Celsius och den relativa luftfuktigheten, så kommer vår kalkylator omedelbart att beräkna den absoluta luftfuktigheten, vilket hjälper dig att få insikter om fuktnivåer för en rad praktiska ändamål.