Kalkulator wilgotności względnej i temperaturyAbsolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)

Dew point: -0.7°C

Oblicz wilgotność bezwzględną: Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora internetowego, aby określić wilgotność bezwzględną powietrza na podstawie temperatury i wilgotności względnej. Wilgotność bezwzględna, mierzona w gramach na metr sześcienny (g/m3), stanowi bezpośredni pomiar rzeczywistej ilości pary wodnej obecnej w powietrzu, co ma kluczowe znaczenie w różnych zastosowaniach w meteorologii, monitorowaniu środowiska i ocenie jakości powietrza w pomieszczeniach. Wprowadź temperaturę w stopniach Celsjusza i wilgotność względną, a nasz kalkulator natychmiast obliczy wilgotność bezwzględną, pomagając Ci uzyskać wgląd w poziom wilgoci do wielu praktycznych celów.