Υπολογιστής σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας

Absolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)
Dew point: -0.7°C

Υπολογισμός απόλυτης υγρασίας: Χρησιμοποιήστε την απλή ηλεκτρονική αριθμομηχανή μας για να προσδιορίσετε την απόλυτη υγρασία του αέρα με βάση τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. Η απόλυτη υγρασία, μετρημένη σε γραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (g/m³), παρέχει ένα άμεσο μέτρο της πραγματικής ποσότητας υδρατμών που υπάρχει στον αέρα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για διάφορες εφαρμογές στη μετεωρολογία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Εισαγάγετε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και τη σχετική υγρασία και η αριθμομηχανή μας θα υπολογίσει αμέσως την απόλυτη υγρασία, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πληροφορίες για τα επίπεδα υγρασίας για μια σειρά πρακτικών σκοπών.