Πίνακες πολλαπλασιασμού

1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4
1x5=5
1x6=6
1x7=7
1x8=8
1x9=9
1x10=10
1x11=11
1x12=12
2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2x5=10
2x6=12
2x7=14
2x8=16
2x9=18
2x10=20
2x11=22
2x12=24
3x1=3
3x2=6
3x3=9
3x4=12
3x5=15
3x6=18
3x7=21
3x8=24
3x9=27
3x10=30
3x11=33
3x12=36
4x1=4
4x2=8
4x3=12
4x4=16
4x5=20
4x6=24
4x7=28
4x8=32
4x9=36
4x10=40
4x11=44
4x12=48
5x1=5
5x2=10
5x3=15
5x4=20
5x5=25
5x6=30
5x7=35
5x8=40
5x9=45
5x10=50
5x11=55
5x12=60
6x1=6
6x2=12
6x3=18
6x4=24
6x5=30
6x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54
6x10=60
6x11=66
6x12=72
7x1=7
7x2=14
7x3=21
7x4=28
7x5=35
7x6=42
7x7=49
7x8=56
7x9=63
7x10=70
7x11=77
7x12=84
8x1=8
8x2=16
8x3=24
8x4=32
8x5=40
8x6=48
8x7=56
8x8=64
8x9=72
8x10=80
8x11=88
8x12=96
9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
9x10=90
9x11=99
9x12=108
10x1=10
10x2=20
10x3=30
10x4=40
10x5=50
10x6=60
10x7=70
10x8=80
10x9=90
10x10=100
10x11=110
10x12=120

Ο πίνακας πολλαπλασιασμού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πολλαπλασιασμό των αριθμών μεταξύ τους. Παρέχει έναν απλό, οργανωμένο τρόπο για να δείτε τα διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να δημιουργηθούν από τον πολλαπλασιασμό δύο αριθμών μαζί.