ตารางสูตรคูณ

1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4
1x5=5
1x6=6
1x7=7
1x8=8
1x9=9
1x10=10
1x11=11
1x12=12
2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2x5=10
2x6=12
2x7=14
2x8=16
2x9=18
2x10=20
2x11=22
2x12=24
3x1=3
3x2=6
3x3=9
3x4=12
3x5=15
3x6=18
3x7=21
3x8=24
3x9=27
3x10=30
3x11=33
3x12=36
4x1=4
4x2=8
4x3=12
4x4=16
4x5=20
4x6=24
4x7=28
4x8=32
4x9=36
4x10=40
4x11=44
4x12=48
5x1=5
5x2=10
5x3=15
5x4=20
5x5=25
5x6=30
5x7=35
5x8=40
5x9=45
5x10=50
5x11=55
5x12=60
6x1=6
6x2=12
6x3=18
6x4=24
6x5=30
6x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54
6x10=60
6x11=66
6x12=72
7x1=7
7x2=14
7x3=21
7x4=28
7x5=35
7x6=42
7x7=49
7x8=56
7x9=63
7x10=70
7x11=77
7x12=84
8x1=8
8x2=16
8x3=24
8x4=32
8x5=40
8x6=48
8x7=56
8x8=64
8x9=72
8x10=80
8x11=88
8x12=96
9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
9x10=90
9x11=99
9x12=108
10x1=10
10x2=20
10x3=30
10x4=40
10x5=50
10x6=60
10x7=70
10x8=80
10x9=90
10x10=100
10x11=110
10x12=120

ตารางสูตรคูณเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการคูณตัวเลขเข้าด้วยกัน เป็นวิธีที่ง่ายและเป็นระเบียบในการดูผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างได้จากการคูณตัวเลขสองตัวเข้าด้วยกัน