ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

หน้านี้มีข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ใช้กับเว็บไซต์และผู้ใช้ โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้

☶ Table of Content

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้โดยสมบูรณ์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลถูกจัดเตรียมโดยเว็บไซต์ และในขณะที่เราพยายามทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้นการที่คุณไว้วางใจข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ .

ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บไซต์ เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และความพร้อมใช้งานของไซต์เหล่านั้นได้ การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงข้อเสนอแนะหรือรับรองความคิดเห็นที่แสดงอยู่ภายในนั้น

พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา