ตัวแปลงหน่วยประจุไฟฟ้า

0
0

ตัวแปลงประจุไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายนี้สามารถแปลงค่าประจุระหว่างคูลอมบ์ ฟาราเดย์ และแอมแปร์ได้อย่างรวดเร็ว