เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (เครื่องดื่มทั่วไป)

BAC

หากคุณต้องการทราบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณหลังจากดื่มไปไม่กี่ครั้ง เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนี้เหมาะสำหรับคุณ! เพียงป้อนจำนวนเครื่องดื่มแต่ละประเภทที่คุณมี แล้วคลิกคำนวณ เครื่องคิดเลขนี้จะบอกคุณถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่แอลกอฮอล์จะออกจากระบบของคุณ