เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC)

BAC
0.04%
2 min
-
0.03%
37 min
17 min
0.02%
1:12h
57 min
0.01%
1:48h
1:37h
0.00%
2:23h
2:17h

เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) นี้สามารถใช้เพื่อประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณโดยพิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณดื่ม น้ำหนักของคุณ เวลาที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ และเพศของคุณ เครื่องคิดเลข BAC นี้ไม่ใช่คำจำกัดความทางกฎหมายของเนื้อหาแอลกอฮอล์ในเลือด แต่มีไว้เพื่อประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณเท่านั้น