เครื่องคิดเลข BMI - ดัชนีมวลกาย

BMI: 21.8
Underweight
Overweight
Obese
5' 10"
 
 
 
 
129 lb
175 lb
210 lb
244 lb

เครื่องคิดเลข BMI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณดัชนีมวลกายของบุคคล BMI คือการวัดไขมันในร่างกายโดยพิจารณาจากส่วนสูงและน้ำหนัก