BMI-kalkulator - Kroppsmasseindeks

BMI: 21.8
Underweight
Overweight
Obese
5' 10"
 
 
 
 
129 lb
175 lb
210 lb
244 lb

En BMI-kalkulator er et verktøy som brukes til å beregne en persons kroppsmasseindeks. BMI er et mål på kroppsfett basert på høyde og vekt.