Máy tính BMI - Chỉ số khối cơ thể

BMI: 21.8
Underweight
Overweight
Obese
5' 10"
 
 
 
 
129 lb
175 lb
210 lb
244 lb

Máy tính BMI là một công cụ được sử dụng để tính toán chỉ số khối cơ thể của một người. BMI là thước đo lượng mỡ trong cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng.