Takhellingskalkulator

45°

Ønsker du å beregne hellingen på taket ditt? Vår brukervennlige takhellingskalkulator tar alle vinkler og gir deg takhelling, helling og stigning!