ตัวแปลงหน่วยกระแสไฟฟ้า

0
0

ตัวแปลงหน่วยกระแสไฟฟ้านี้สามารถใช้เพื่อแปลงกระแสจากหน่วยการวัดหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่ง รองรับแอมป์ มิลลิแอมป์ โวลต์ และโอห์ม