แบบฝึกหัดการคูณ

✗0
✔0
4 x 5 =
?
Options

เกมนี้เป็นเกมฝึกคณิตศาสตร์ง่ายๆ สำหรับเด็กที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ตารางการคูณ ผู้เล่นจะได้รับปัญหาการคูณและพวกเขาต้องป้อนคำตอบ หากถูกต้องจะได้รับคะแนน เกมจะติดตามคะแนนของผู้เล่นและจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง