เครื่องคิดเลขทิป

Tip %Amount Tipped
 
Total
 
0%$0.00$50.00
5%$2.50$52.50
10%$5.00$55.00
12%$6.00$56.00
14%$7.00$57.00
15%$7.50$57.50
18%$9.00$59.00
20%$10.00$60.00
25%$12.50$62.50
30%$15.00$65.00
50%$25.00$75.00

เครื่องคำนวณทิปเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการคำนวณจำนวนทิป เคล็ดลับทั่วไปในสหรัฐอเมริกาคือ 15% ของราคาก่อนหักภาษี