เครื่องคำนวณความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ

Absolute humidity: 4.6g/m3 (0.5l/100m3)
Dew point: -0.7°C

คำนวณความชื้นสัมพัทธ์: ใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ง่ายๆ ของเราเพื่อระบุความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m³) ให้การวัดโดยตรงของปริมาณไอน้ำตามจริงที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ ในอุตุนิยมวิทยา การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และการประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร ป้อนอุณหภูมิเป็นเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ จากนั้นเครื่องคิดเลขของเราจะคำนวณความชื้นสัมพัทธ์ทันที ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความชื้นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย