Упражнение Умножение

✗0
✔0
6 x 2 =
?
Options

Това е проста игра по математика за деца, която им помага да научат таблици за умножение. Играчите получават задача за умножение и те трябва да въведат отговора. Ако са правилни, те печелят точки. Играта следи резултата на играча и колко правилни отговора има.