Μετατροπέας μονάδας ηλεκτρικού ρεύματος

0
0

Αυτός ο μετατροπέας μονάδας ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ρευμάτων από μια μονάδα μέτρησης σε μια άλλη. Υποστηρίζει Amps, Milliamps, Volts και Ohms.