Μετατροπέας μονάδας φωτισμού

0
0

Αυτή η σελίδα παρέχει ένα βολικό διαδικτυακό εργαλείο για τη μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μονάδων φωτισμού. Οι μονάδες φωτισμού που υποστηρίζονται είναι lux και foot-candles.