Υπολογιστής BMR - Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός

Woman
Man
BMR1,4851,668kcal/day
Sedentary
lifestyle
1,7822,002kcal/day
Lightly active
lifestyle
2,0422,294kcal/day
Moderately active
lifestyle
2,3022,585kcal/day
Very active
lifestyle
2,5622,877kcal/day
Extra active
lifestyle
2,8223,169kcal/day

Αυτή η αριθμομηχανή BMR θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό σας, που είναι η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τις βασικές λειτουργίες του σώματός σας.