Μετατροπέας εξαρτημάτων ανά μονάδα

0
0

Ένας μετατροπέας εξαρτημάτων ανά μονάδα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μονάδων μέτρησης. Αυτός ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή μεταξύ μερών ανά εκατομμύριο (ppm), μερών ανά δισεκατομμύριο (ppb) και μερών ανά τρισεκατομμύριο (ppt). Απλώς εισάγετε την επιθυμητή τιμή μετατροπής και το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως.