Ćwiczenie Operacja odejmowania

✗0
✔0
70 - 8 =
?
Options
Range of numbers used

To narzędzie do ćwiczeń jest przeznaczone dla uczniów, którzy chcą ćwiczyć swoje umiejętności odejmowania. Narzędzie generuje pytania, na które możesz odpowiedzieć i uzyskać punkty.